FUAR

Fuar, Science on Stage Europe Festivallerinin temel bileşenidir. Festival günleri boyunca, tüm öğretmenler projelerini kendilerine ayrılan birer stand üzerinde gerçekleştirdikleri sergi ve uygulamaları ile "Öğretmenlerden öğretmenlere" festival temasını vurgulayarak sunumlar gerçekleştirirler. Ek olarak, Science on Stage Avrupa Jürisi tarafından önerilen projeler, Science on Stage Europe festivalinde atölye çalışması için davet edilebilir. Bu kategori için ayrı bir başvuru formu kullanılır. Fuar kategorisinin dışında aşağıda belirtilmiş bulunan ek kategoriler için katılımcı projelerin seçiminde Science on Stage ulusal komiteleri ile uluslar arası komite iş birliği yapar. Ulusal komiteler kendi jüri heyetlerinin tavsiye kararı ile , delege projelerin arasından belli sayıdaki projeyi uluslararası komiteye önerir. Uluslararası festivalde; atölye veya sahnede bilim gösterisi gerçekleştirmek, Science on Stage Europe uluslararası jürisinin vereceği karar ile mümkün olur.

ATÖLYELER

Atölye çalışmaları, öğretmenler tarafından yine öğretmenler ile birlikte çalışmak, yenilikçi öğretim yöntemlerini öğrenmek ve uygulama yapmak için etkileşimli olarak uygulamalı oturumlar şeklinde gerçekleştirilir. Festivalde kısıtlı sayıda atölye sunumu olacaktır. Bu nedenle Science on Stage Europe, atölyesi gerçekleştirilecek projelerin en yüksek kalitede olmalarına özen gösterir. Science on Stage Europe’a önerilen atölye, üye ülkelerin ulusal komiteleri tarafından tavsiye edilmiş olmak zorundadır. Atölyenin Science on Stage Europe festivalinde başarılı olması için ulusal komiteler, atölye için önerdiği proje içeriğine hakim ve güveniyor olmalıdır. Atölye Sayısı Ulusal Komiteler, Science on Stage Europe tarafından (eğer isterlerse) aşağıdaki maksimum rakamlara kadar çalıştay önermeye davet edilirler. a. 4 delegesi olan ülkeler: yalnızca bir proje önerebilir. b. 7 delegesi olan ülkeler: yalnızca iki proje önerebilir. c. 11 delegesi bulunan ülkeler: yalnızca üç proje önerebilir. d. 40 delegeye sahip ev sahibi ülke: yalnızca 5 proje önerebilir. Ulusal komiteler, teyit edebilecek güvenilir bir hakem ile birlikte atölyenin kalitesine ilişkin önemli kanıtlara sahip olmalıdır. Son atölyeler yönetim kurulu tarafından seçilir. Atölyeler, 50 dakikalık süreler ile 20-30 öğretmenden oluşan gruplara gerçekleştirilir. Sunum İngilizce olmalıdır, bu nedenle atölye çalışması yapacak olan öğretmenlerin atölyeyi yürütmek ve her türlü soruyu yanıtlamak için yeterli İngilizce bilgisine sahip olması gerekir. Atölyeler, Avrupa’nın farklı bölgelerinden katılan öğretmenlerin çoğunun ilgi alanına uygun ve erişilebilir materyaller ile uygulanabilir olmalıdır. Bunun yanı sıra, ideal bir Science on Stage projesi kriterlerinin çoğunluğuyla örtüşmeli ve öğretmenlerin kendi sınıflarında kolaylıkla uygulanabilecek bir deneyim sunmalıdır. Atölye çalışması yapacak öğretmenler, kendi çalışmalarına ilişkin yazılı materyalin yanı sıra, ek olarak, atölye içeriğinin bir kısmını ve kendi iletişim becerilerini gösteren en çok beş dakikalık olmak üzere kısa bir video gösterimi sunmalıdırlar. Atölye başvuru formu ve video bağlantısı festivale kayıt esnasında ve seçmelere uygun bir zaman kalacak şekilde belirlenmiş, kesin bir son tarihle birlikte gönderilmelidir.

SAHNEDE BİLİM GÖSTERİLERİ

Şubat ayında gerçekleştirilen kurul toplantısında, Ulusal komitelerin geri bildirimlerindeki talepleri göz önüne aldığımızda, fuara daha fazla zaman ayırabilmek adına, sahnede bilim gösterilerinde sayıca bir kısıtlanmaya gidilmesine karar verilmiştir. Atölye çalışmaları için sabah oturumları iki kez olmak üzere Cuma ve Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak ve program gün içerisinde daha sonra “öne çıkan sunum” oturumları ile devam edecektir. Bu oturumlar festival esnasında, ev sahibi taraf ve takımı tarafından seçilecektir. Ancak komitelerin de festival sırasında öne çıkan sunumlar kategorisi için festival komitesine öneride bulunmalarını umut ediyoruz. Ek olarak, katılımcıların kendi projelerine ilgi çekebilmeleri için, onlara öğle aralarında 5’er dakikalık bir iki deney çalışmasını içeren küçük sahne performanslarına da ev sahipliği yapabilmeyi umut ediyoruz. Bu performanslar için kayıt detayları festivale girişte sizlere sunulacaktır. Bunun, festival ana alanında yer alması, etkinliğin her öğle arasında farklı bir yönetim üyesi tarafından yönetilmesi ve sunum yapanların 5 dakikalık zaman aralıklarına sadık kalmalarını sağlamak için bir kayıt yaptırılacak bir etkinlik olarak görülmesini istiyoruz. Cuma günkü ilk ortak oturum, sınırlar ötesi projelerde çalışabilme imkanına dikkat çekecek bir amaç ile aylar öncesinden hazırlanmış olan “Ortak Projeler”den sunumlar içerecektir. Bu oturumlar, festival katılımcısı öğretmenlerin kendi standlarını bir süreliğine bırakıp o oturumlara gelmelerine değecek denli; canlı, çekici ve kullanılabilir bilgiye sahip çalışmalar olması beklenmektedir.