Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Science on Stage Europe Bilim Festivallerinin Türkiye temsilcisi Science on Stage Türkiye’dir. Science on Stage Türkiye, geniş katılımlı öğretmen ve öğrenci gruplarını ulusal düzeyde birbirleriyle iletişime geçirerek STEM ve sürdürülebilirliğe ilişkin kaynakların, sorgulama temelli ve yaparak-yaşayarak öğretim uygulamalarının, yenilikçi yaklaşım ve fikirlerin, ulusal ve uluslararası ölçekte paylaşıldığı bütüncül bir enerji alanının oluşmasına katkıda bulunur. Science on Stage Türkiye ülkemizin çeşitli bölgelerinde; eğitim seminerleri, sergiler, atölyeler, forumlar gibi etkinlikler düzenler, Avrupa ve sınır ötesi projeler ile işbirliği yapar.
Biz Kimiz?